ตลท.ขีดเส้น STARK แจงคืบหน้าส่งงบ – ผลกระทบหนี้หุ้นกู้ 6.9 พันล้าน ภายใน 13 มิ.ย.

STARK ร้อง “ดีเอสไอ” หาตัวการทุจริตมาลงโทษ ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา

ตลท.แจงเหตุเปิดเทรดหุ้น STARK แม้ยังไม่ส่งงบ เตรียมวางกฎล้อมคอกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งขอให้ STARK หรือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำงบการเงินปี 2565 การจัดทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) และการดำเนินการต่าง ๆ เนื่องจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทเร่งชี้แจงความคืบหน้าภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ดังนี้

1. สถานะการจัดทำและวันที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่า จะเป็นงบการเงินฉบับสอบทาน หรือฉบับตรวจสอบ และในกรณีที่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ตามที่บริษัทเคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้อธิบายเหตุผลที่ล่าช้าและกรอบเวลาที่จะนำส่งได้

ทั้งนี้ หากงบการเงินที่จะนำส่งดังกล่าวเป็นเพียงฉบับสอบทาน ขอให้แจ้งกรอบเวลาที่บริษัทจะนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ฉบับตรวจสอบ และงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อมาทำ Special Audit ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งสถานะการจัดทำและกำหนดเวลาที่จะนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2566

3. สถานการณ์และผลกระทบต่อบริษัทอันสืบเนื่องจากการถูกเรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงแนวทางดำเนินการเพื่อชำระหนี้คงค้างต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ 2 ชุด จำนวน 2,241 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

พร้อมทั้งหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดจากเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) ที่ครอบคลุมถึงหนี้หุ้นกู้อีก 3 ชุด รวม 6,957.4 ล้านบาท ตลอดจนเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาทางการเงินอื่น ๆ ที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน

4. การดำเนินการของบริษัทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้เข้ามาเร่งทำการสืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด

โดยก่อนหน้านี้ STARK ได้ชี้แจงว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 66 และบริษัทอยู่ระหว่างว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) และจะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย.66

ขณะเดียวกันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดและใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยทันที ส่งผลให้บริษัทเกิดเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) ภายใต้สัญญาทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บก.ปอศ.) เพื่อให้สืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย

ล่าสุดหุ้น STARK ปิดตลาดวันนี้ ราคาปรับลดลง 0.01 บาท หรือ -6.67% อยู่ที่ระดับ 0.14 บาทต่อหุ้น และมูลค่าปรับลดลงมาแล้ว 94% จาก เมื่อปลายเดือน ก.พ. 66 หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้กลับมาเปิดซื้อขายชั่วคราวได้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  ตลท.ขีดเส้น STARK แจงคืบหน้าส่งงบ - ผลกระทบหนี้หุ้นกู้ 6.9 พันล้าน ภายใน 13 มิ.ย.