สมาคมฟุตบอล ได้ กกต. 5 คน เดินหน้ากระบวนเลือกตั้งใหม่ ปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯได้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 5 คน เพื่้อเดินหน้ากระบวนการเลือกตั้งใหม่ ตามข้อบังคับต้องจัดประชุมไม่เกิน 3 เดือนหลัง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ครบวาระก.พ. 2567

27 เม.ย.66 ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แห่งใหม่ ( HOUSE OF​ THAI​ FOOTBALL) ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วาระสำคัญคือการเลือก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะดำเนินการไปสู่การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ หลัง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมปัจจุบัน จะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

โดยสมาคมฯ ได้ กกต. จำนวน 5 ท่าน จากการลงคะแนน “โหวตเตอร์” ตามข้อบังคับ

สล็อตเว็บตรง

ประกอบด้วย 1.ชนินทร์ แก่นหิรัญ ได้ 45 คะแนน 2.กฤตเมต เอ่งฉ้วนธาดา ได้คะแนน 41 คะแนน 3.สิทธิพร เศาภายน ได้คะแนน 35 คะแนน 4.พล.ท.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน ได้ 32 คะแนน 5.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ ได้ 29 คะแนน

นอกจากนี้ยังมีการลงคะแนนใหม่เพื่อเลือกรายชื่อ กกต. สำรอง 3 คนประกอบไปด้วย คมกฤช นภาลัย ได้คะแนน 38 คะแนน , วิศิษฐ์ กาญจโนภาส ได้คะแนน 29 คะแนน และ วรุตม์ วัลลิภากรได้ 16 คะแนน

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ และ สภากรรมการบริหาร จะมีขึ้นในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ซึ่งตามข้อบังคับ สมาคมฯ จะต้องจัดเลือกตั้งภายในเวลา 3 เดือนหลังนายกคนปัจจุบัน หมดวาระ

สมาคมฟุตบอล ได้ กกต. 5 คน เดินหน้ากระบวนเลือกตั้งใหม่ ปี 2567