play poker online in pennsylvania

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14-18 มี.ค.กลางวันอากาศร้อน-ฝนบางพื้นที่

ช่วงวันที่ 12 -13 มี.ค. 2567 ยังมี ฝน/ฝนฟ้าคะนอง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) เนื่องจากความร้อนยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศยังร้อน ประกอบกับมีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน...